Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, wskutek korzystania z formularza klienta.

Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Artify Bartosz Wiśniewski, z siedzibą ul. Na Zielonki 3/5, 31-270 Kraków, wpisana do rejestru CEIDG pod numerem NIP: 945-222-53-40, REGON: 382490235 prowadząca sprzedaż usług z zakresu projektowania stron internetowych za pośrednictwem sieci Internet.

Adres strony internetowej: https://formularz.artify.pl/

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Dane pobierane od Użytkownika są wymagane do wstępnego oszacowania kosztów związanych z tworzeniem witryny oraz kontaktu zwrotnego. Dane przetwarzane: imię i nazwisko przedstawiciela firmy, nazwa firmy, służbowy adres poczty e-mail, służbowy numer telefonu, NIP, numer IP.

Administrator nie pobiera danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane podane przez Użytkownika.

Podstawa prawna

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika (wysłanie zapytania za pośrednictwem formularza klienta) – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Prawnie uzasadniony interes Administratora danych (marketing produktów własnych) – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Ciasteczka

Podczas przeglądania formularza są używane pliki „Cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym (sprzęcie Użytkownika) – ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony.

Pliki pozwalają zidentyfikować oprogramowanie oraz dostosować stronę do potrzeb Użytkownika.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Stosowane pliki są bezpieczne dla urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do nich wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Stosowane są dwa rodzaje plików:

  • Cookies sesyjne: przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są następnie trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jak długo przechowujemy dane

Dla Użytkowników, którzy wprowadzili informacje osobiste do formularza, dane przechowujemy do czasu realizacji celu w postaci przesłania oferty – nie dłużej niż rok. Każdy Użytkownik może dokonać korekty lub usunięcia informacji osobistych w dowolnej chwili. Administratorzy strony mogą również przeglądać i modyfikować wskazane informacje.

Kontakt z Administratorem danych

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: formularz@artify.pl.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej, jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych

Prawo do:

  • uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
  • żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie,
  • przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu,
  • cofnięcia zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem).

Profilowanie

Dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania. 

Jak chronimy twoje dane?

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi oraz prawa wspólnotowego. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane nie będą przekazywane do podmiotów trzecich ani do państw trzecich.