Regulamin serwisu

Niniejszy regulamin serwisu, zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Administratora danych.

Usługa polega na wstępnym oszacowaniu kosztów związanych z tworzeniem witryny.

Użytkownik w ramach usługi, udostępnia:

– dane osobowe,

– pliki graficzne związane z jego projektem,

– informacje techniczne potrzebne do wykonania wyceny.

Usługa jest bezpłatna. 

Korzystać z usługi może każda osoba, która na stronie https://formularz.artify.pl/ :

  • udostępni dane potrzebne do wykonania wyceny, 
  • zaznaczy zgodę na przetwarzanie danych,
  • zapozna się oraz zaakceptuję Politykę prywatności oraz Regulamin serwisu, 
  • kliknie przycisk „Wyślij formularz”. Kliknięcie wskazanego przycisku powoduje przesłanie informacji do Administratora danych.

Do korzystania z usługi konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie standardowego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

Na podstawie danych wprowadzonych do formularza zostanie przesłana wycena usługi, na wskazany adres poczty e-mail.

Wszelkie reklamacje należy składać na adres poczty e-mail: formularz@artify.pl , pocztą bezpośrednio na adres Administratora danych umieszczony w Polityce prywatności.

W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej oraz opis na czym polegały nieprawidłowości
w usłudze.

Administrator danych rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie korzystanie z usługi zabronione jest dostarczanie, w szczególności w korespondencji lub w formularzu treści o charakterze bezprawnym.

Przesłanie formularza oznacza akceptację warunków Regulaminu.